MCentra

 

 

 

 

  • Exklusivní spolupráce s mateřskými/rodinnými centry, která umožňuje klientům oslovit ženy s dětmi (nejen) na mateřské dovolené a to v prostoru, kde si děti hrají a mají svůj program
  • Communio, s.r.o. pod hlavičkou MCentra spolupracuje s jednotlivými mateřskými/rodinnými centry v oblasti komerčních besed
  • Matky v centrech tráví průměrně 2 hodiny a centrum navštěvují minimálně 1x týdně
  • Během návštěvy jsou plně „vtažené" do maminkovské role a tudíž velmi vnímavé k tématům, které je zajímají. Tj. role: žena-matka-dítě....
  • Reklamní působení je v tomto prostředí bez jakýchkoli dalších vjemů a tudíž velmi cílené

 

Co je smyslem mateřských/rodinných center?

 

  • Neformální charakter
  • Pomoc při hledání přátel
  • Výměna zkušeností
  • První možnost dětí se potkat se svými vrstevníky