Projekt realizovaný na území hl.města Praha  / OPPA

  • leden 2014 - červen 2014
  • 12 lokalit
  • 159 podpořených osob celkem
  • 144 úspěšně podpořených osob
  • cílová skupina rodiče na mateřské/rodičovské dovolené
  • vzdělávací program pro rodiče
  • CZ.2.17/2.1.00/35069

Hlavním cíl projektu: realizovat vzdělávací aktivity, které napomohou cílové skupině k nalezení vhodného pracovního uplatnění a pomohou rodičům bez předchozí pracovní zkušenosti při vstupu na pracovní trh.

Dosažení cíle:

modul I: sladění osobního a pracovního života a posílení motivace účastníků, obsahuje 4 besedy + shrnutí

modul II: praktické dovednosti při vstupu na trh práce, obsahuje 6 besed + shrnutí

Besedy modul I:

- Mateřská dovolená jako nová příležitost

- Co dělat, abych neztratila kontakt se svou profesí

- Konec mateřké se blíží, co dál

- Vracím se do zaměstnání, na co mám nárok

Besedy modul II:

- Hledám novou práci

- Jak napsat životopis

- Jak se úspěšně připravit na přijímací pohovor

- Jak probíhají výběrová řízení

- Začínám podnikat I.

- Začínám podnikat II.

Besedy v centrech moderují proškolené lektorky/ambasadorky. Odborný garant zajišťuje obsahovou stránku besed, připravuje materiály, účastní se shrnutí na konci každého modulu, poskytuje on-line poradenství a konzultace pro lektory.

 

OPPA inzerat1